czwartek, 12 lutego 2015

Czy jest związek między likwidacją szkół w Zelkach i Talkach, a powstaniem Niepublicznego Przedszkola Słoneczna Kraina w Wydminach?

Materiał na ten temat wyemitowała olsztyńska TVP w wieczornych informacjach 11.02.2015 r.


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina ma obowiązek dofinansowania także niepublicznych placówek. Dofinansowanie dziecka w prywatnym przedszkolu wynosi minimum 75% kwoty, jaką samorząd przeznacza na dziecko w placówce państwowej. Wójt jest więc w błędzie mówiąc, że współpraca pomiędzy gminą, a niepublicznym przedszkolem nie musi nastąpić. Musi, bo taki obowiązek na gminę nakłada ustawa. (Czy podobnie jak w przypadku "afery żwirowej" Wójt znów wykazał się nieznajomością obowiązującego w Polsce prawa?) W chwili obecnej w Gminie Wydminy nie istnieje publiczne przedszkole (istnieją oddziały przedszkolne przy każdej z czterech istniejących jeszcze szkół), więc jako wyznacznik dotacji brane jest pod uwagę przedszkole w Miłkach. Tamtejszy samorząd na jednego przedszkolaka przeznacza około 700 zł miesięcznie. Biorąc to pod uwagę Gmina Wydminy będzie zobowiązana dopłacić do każdego przedszkolaka w Niepublicznego Przedszkola Słoneczna Kraina minimum 525 zł. Przedszkole jest planowane na 120 dzieci. 120 x 525 zł = 63 000 zł miesięcznie, co daje 756 000 zł rocznie. To oczywiście dane szacunkowe, bo Rada Gminy może zadecydować o większym niż 75% dofinansowaniu.
Utrzymanie całej szkoły w Talkach to koszt około 800 000 zł rocznie. Więc na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak oszczędność. Ale musimy doliczyć też koszty dowozu dzieci z terenu do Wydmin, nie mówiąc już o obietnicy Wójta zatrudnienia wszystkich nauczycieli z likwidowanych szkół w innych placówkach.

Może się więc okazać, że na likwidacji szkół w Zelkach i Talkach gmina nie zaoszczędzi lecz straci. 

Przypomnieć należy, że zgodnie z zapisami statutu (który można znaleźć w Internecie) Niepublicznego Przedszkola Słoneczna Kraina w Wydminach Dyrektorem placówki jest Małgorzata Król.

Kto zyska, a kto straci?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz