poniedziałek, 16 lutego 2015

Pogrzeb Żołnierzy III Brygady Wileńskiej NZW

Przed uroczystościami.
Trumny ze szczątkami Jana Boguszewskiego ps. "Bitny" oraz 8 innych (niestety jeszcze niezidentyfikowanych) członków III Brygady Wileńskiej NZW, przykryte biało-czerwonymi flagami ustawione były przed kościołem pw. Kazimierza Królewicza w Orłowie. Straż przy trumnach pełnili przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej z flagami oraz repliką Szczerbca.

O godzinie 12:00 kilka zdań wprowadzenia wygłosił prof. Leszek Żebrowski. Przybliżył on pokrótce jak ówczesne polskie władze przy ogromnym wsparciu sowieckich "przyjaciół" tropiły, aresztowały, torturowały i mordowały walczących o wolną Polskę. Podkreślił również jak wielki udział w zafałszowaniu historii i wymazaniu Żołnierzy Wyklętych miała również socjalistyczna propaganda. Profesor powiedział, iż warto pamiętać przez kogo i dlaczego na dziesięciolecia żołnierze ci zostali wyklęci.
Następnie dzieci z Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich przedstawiły wzruszającą akademię przeplataną pieśniami patriotycznymi. Dzieci przedstawiły zgromadzonym m.in. gryps Łukasza Cieplińskiego pisany z celi śmierci do 3 letniego syna.
Msza święta.
Msza święta celebrowana była przez biskupa ełckiego Jerzego Mazura. Nabożeństwo rozpoczęło się wprowadzeniem trumien poległych do kościoła. Biskup w kazaniu oddał cześć poległym i dziękował im za dochowanie wiary w Boga i wolna Polskę, za wiarę do końcowych minut życia. Biskup odniósł się także do bieżącej sytuacji w kraju. Skrytykował ratyfikowanie przez Sejm tzw. Konwencji o przemocy wobec kobiet w rodzinie. "To wprowadzenie  do Polski szkodliwej ideologii gender" - grzmiał biskup. Wezwał wszystkich katolików, Polaków do walki o utrzymanie tradycyjnego modelu rodziny. Podkreślił, że rodzina w tradycyjnym pojęciu jest to fundament naszej wiary, to podstawa naszej tożsamości narodowej. Nie możemy dać sobie wmówić, że rodzina złożona z ojca i matki to przyczyna patologi. (Miejmy nadzieję, że dało to do myślenia przedstawicielom rządzącej partii, którzy byli obecni na uroczystościach.)
Pogrzeb.
Po zakończeni mszy świętej trumny zostały wyprowadzone z kościoła. Uformowano kondukt pogrzebowy złożony z kilkunastu pocztów sztandarowych (wojskowych, strażackich, kombatanckich, szkolnych, harcerskich) na czele z wojskową orkiestrą. Wszyscy uczestnicy pieszo przeszli na orłowski cmentarz, gdzie przygotowano miejsce wiecznego spoczynku dla 9 Żołnierzy Niezłomnych. 
Głos podczas ceremonii pogrzebowej zabrali m.in. Witold Stypułkowski Prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych okręg w Białymstoku oraz Maciej Prażmo Prezes Zarządu Okręgu Warmińsko - Mazurskiego Światowego Związku Żołnierzy AK. Jednym z bardziej wzruszających momentów był widok Jerzyego Widejko ps "Jureczek" żegnającego swoich kolegów z III Wileńskiej Brygady. Odczytany został apel poległych. Trumny zostały spuszczone do grobów podczas gdy wszyscy zebrani odmawiali koronkę do Miłosierdzia Bożego. Kompania reprezentacyjna oddała salwę honorową. Na koniec na mogile złożono kwiaty, wieńce, zapalono znicze.
Uczestnicy.
W uroczystościach udział wzięli posłowie (Jerzy Szmit i Iwona Arent z PiS, Andrzej Orzechowski z PO), senator (Marek Konopka z PO), okoliczni samorządowcy (m.in. Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz, Wójt Gminy Miłki Barbara Mazurczyk, Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, Starosta Giżycki Wacław Strażewicz, Wicestarosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski), rodzina por. Boguszewskiego ps. „ Bitny”, syn kpt. „Burego” dowódcy oddziału – Romuald Rajs, siostrzeniec por. Kazimierza Chmielowskiego ps.”Rekin” – Michał Godzimirski, syn rotmistrza Pileckiego - Andrzej Pilecki, grupy rekonstrukcyjne, Młodzież Wszechpolska (z Olsztyna, Ełku, Giżycka i innych miast Warmii i Mazur), 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego, harcerze, uczniowie oraz wielu których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska. Wszyscy zebrali się by oddać hołd poległym za wolność ojczyzny.
Zgrzyty.
Ciężko było jednak patrzeć na sytuację gdy w pierwszych ławkach orłowskiego kościoła zabrakło miejsc dla kombatantów z biało-czerwonymi opaskami...
Z 15 wydmińskich radnych wymienianych przez Wójta w przemówieniu, na uroczystości przybyło zaledwie sześcioro...