sobota, 13 lutego 2016

Miasto czy wieś?

Największym miastem w Polsce jest jej stolica. Warszawa wg. stanu na 31.12.2014 r. ma 1 735 442 mieszkańców. Ale istnieją też miasta o wiele, wiele mniejsze. Najmniejszym miastem w Polsce są Wyśmierzyce (woj. mazowieckie), gdzie mieszka 921 osób. Dla porównania największą wieś w Polsce czyli Kozy (woj. śląskie) zamieszkuje 12 529 mieszkańców. 
W województwie warmińsko - mazurskim znajduje się 49. miast. Największe to oczywiście Olsztyn (174 775 mieszkańców), najmniejsze to Młynary w powiecie elbląskim (1 817 mieszkańców).

  
11 lutego 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany statusu miejscowości Wydminy na miasto. Mimo, iż nie przeprowadzono jeszcze wśród mieszkańców referendum na ten temat władze gminy już zdecydowały się wysłać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o zmianę statusu miejscowości. Po co wszczynać całą procedurę gdy nie ma jeszcze wydanej opinii wojewody, nie przeprowadzono konsultacji społecznych, ani nie ma jeszcze wyników referendum? Zapewne głównym czynnikiem jest czas, ponieważ aby Wydminy stały się miastem od 1 stycznia 2017 r. wszystkich formalności należy dopełnić do 31 marca 2016 r.

Materiał o planowanej w Wydminach zmianie wyemitowała TVP3 Olsztyn:

Artykuł na ten temat ukazał się także w internetowym wydaniu Gazety Giżyckiej: 

Czytając komentarze można stwierdzić jedno: sprawa budzi w mieszkańcach spore emocje.

W 2016 miastami zostały: Jarczewo (woj.wielkopolskie), Lubycza Królewska (woj. lubelskie), Siedliszcze (woj. lubelskie) oraz Urzędów (woj. lubelskie). Wszystkie z wymienionych posiadały w przeszłości prawa miejskie przez kilkadziesiąt lub nawet kilkaset lat. Wydminy prawa miejskie również posiadały, przez 84 dni w 1945 r.

Aby otrzymać prawa miejskie miejscowość musi spełniać pewne warunki:
- posiadanie infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Niektóre z opracowań wymieniają również posiadanie sieci ciepłowniczej oraz gazowej);
- zwarty układ zabudowy z rynkiem, asfaltowa nawierzchnia ulic, kanalizacja burzowa, chodniki, oświetlenie ulic, a przede wszystkim brak zabudowy zagrodowej;
- posiadanie w przeszłości praw miejskich;
- przynajmniej 60% mieszkańców musi utrzymywać się z działalności pozarolniczej;
- liczba ludności powyżej 2000.
- pozytywna opinia wojewody oraz przede wszystkim
- zgoda mieszkańców wyrażona w referendum.

Główną korzyścią z otrzymania praw miejskich jest właściwie tylko prestiż miejscowości. Problemy z inwestycjami w swoich gospodarstwach będą mieli natomiast rolnicy, których gospodarstwa znajdą się w obrębie miasta. 

1 komentarz: