czwartek, 29 września 2016

Czy zapadnie w końcu słuszna decyzja?

30 września 2016 roku, o godz. 11:00 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Wydminy. Jednym z punktów w porządku obrad jest "Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Wydminach z 40-lecia PRL na Giżycką". Historia zmiany tej przynoszącej wstyd Wydminom nazwy ulicy ciągnie się już od jakiegoś czasu. 20 stycznia 2015 r., Rada Gminy Wydminy nadała nazwę Plac Rynek dla miejsca gdzie co czwartek odbywa się targowisko. W wolnych wnioskach na tej samej sesji padło pytanie czy nie warto przy tej okazji zmienić także niechlubnej nazwy 40 - lecia PRL. Wówczas Zastępca Wójta Maria Teresa Dolecka (mieszkanka ul. 40 -lecia PRL) odpowiedziała, iż zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami, którzy mieszkają przy tej ulicy i nie wyrazili zgody na zmianę nazwy ulicy. Ponownie wniosek o zmianę nazwy złożył w marcu 2016 roku Pan Daniel Domoradzki, jednak Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato poinformowała, że Rada Gminy Wydminy nie zajmie się sprawą dekomunizacji ulicy 40-lecia PRL w Wydminach, ponieważ mieszkańcy tej ulicy są temu przeciwni. Warto zaznaczyć, że ani w roku 2015, ani w marcu bieżącego roku oficjalne konsultacje z mieszkańcami ulicy nie zostały przeprowadzone. Ale cieszy fakt, że nazwa ulicy hołdującej 40 lat trwania ustroju socjalistycznego w Polsce ma szansę zniknąć z mapy Wydmin (aspirujących przecież do statusu miasta ;)). Oczywiście i tym razem konsultacje społeczne nie zostały przeprowadzone.  Czy wcześniejsze propozycje zmiany nazwy padały po prostu od nielubianych przez włodarza gminy osób i środowisk? Jak zagłosują radni dowiemy się już jutro. 


1 kwietnia Sejm na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości przyjął tzw. ustawę dekomunizacyjną przestrzeń publiczną, zgodnie z którą samorządy otrzymały rok na usunięcie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub propagujące go. Zgodnie z ustawą, jeśli samorząd nie zmieni w wyznaczonym terminie dawniej nadanej nawy, z mocy ustawy uznanej za zakazaną, wojewoda wyda w terminie trzech miesięcy zarządzenie zastępcze, po zasięgnięciu opinii IPN. Jeżeli radni gminy Wydminy odrzucą jutro uchwałę o zmianie nazwy ulicy na Giżycką to już w przyszłym roku decyzję za nich podejmie wojewoda. Tak czy inaczej dzięki ustawie dekomunizacyjnej PRL i jego "bohaterowie" zostanią wyrzuceni na śmietnik historii. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz