czwartek, 29 stycznia 2015

Zaplanowane inwestycje Gminy Wydminy na rok 2015

Minął już prawie miesiąc nowego roku. Jakich inwestycji możemy oczekiwać w tym roku na terenie naszej gminy?
Po kolei.
30 grudnia 2014 roku został przyjęty przez Radę Gminy Wydminy budżet gminy na 2015 rok. Zgodnie z treścią uchwały dochody gminy wyniosą: 19.584.225,56 zł, a wydatki: 19.560.510,32 zł., z czego wydatki inwestycyjne to (uwaga): 238.142,00 zł. Ta kwota to niewiele ponad 1% wszystkich wydatków gminy zaplanowanych na ten rok. Z ponad 19 milionów złotych zaplanowanych jako wydatki w budżecie Gminy Wydminy zaledwie 1% zostanie przeznaczony na inwestycje.
A jak to wygląda u sąsiadów?


Rekordzistą w dziedzinie inwestycji jest Gmina Ryn, aż niemal 43 % wydatków z budżetu została przeznaczona na inwestycje. Nawet niewielka Gmina Kruklanki na inwestycje przeznaczyła ponad 15 % swoich wydatków. Na tym tle blado wypada Miasto Giżycko: około 7% wydatków z budżetu pójdzie na inwestycje.

Graficznie prezentuje się to następująco:

Roczne wynagrodzenie Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla w tym roku wyniesie co najmniej 139 536,00 zł, a roczne wynagrodzenie Zastępcy Wójta Marii Doleckiej to kolejny wydatek rzędu 100 000,00 zł. (za rok 2013 Pani Dolecka z tytułu umowy o pracę z Urzędem Gminy Wydminy osiągnęła dochód w wysokości 103 435,28 zł). Razem to wydatek około 240 000,00 zł.
W roku 2015 Gmina Wydminy ze swojego budżetu czyli pośrednio z naszych podatków ma zamiar wydać więcej pieniędzy na wypłaty dla Wójta i Zastępcy Wójta niż na inwestycje.


Jakie inwestycje zaplanowano?
- Wykup gruntów: 10 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem łazienki oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w lokalu socjalnym w miejscowości Radzie: 20 000,00 zł
Adaptacja części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach: 150 000,00 zł
- Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla dla OSP Wydminy: 14 892,00 zł
Oraz inwestycje finansowane z funduszy sołeckich:
- Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Ranty: 6 000,00 zł 
- Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Okrągłe: 2 850,00 zł
- Plac zabaw dla dzieci w sołectwie Wydminy: 3 900,00 zł
- Budowa kładki na rzece przy moście dla pieszych w sołectwie Gawliki Wielkie: 7 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wiejskiej oczyszczalni ścieków w sołectwie Gawliki Małe: 
5 000,00 zł
- Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych - wiata w sołectwie Biała Giżycka: 2 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Mazuchówka: 5 500,00 zł
- Poprawa estetyki - zakup tablic informacyjnych i lampy solarnej w sołectwie Czarnówka: 6 000,00 zł

Brak kolejnych inwestycji drogowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach, brak chodnika w Talkach, brak kolejnych wodociągów i sieci kanalizacyjnej, brak wiejskich oczyszczalni ścieków w Berkowie i Pamrach, brak drogi asfaltowej w Radziach, nie wspominając już o modernizacji centrum Wydmin czy budowie targowiska...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz