wtorek, 24 lutego 2015

Podatek rolny

W ubiegłym tygodniu sołtysi rozpoczęli dostarczanie nakazów podatkowych właścicielom gruntów rolnych. W tym roku podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta czyli 153,43 zł. W zeszłym roku było to 125,00 zł. To wzrost o prawie 23%.

Skąd ta zmiana? Kto ma wpływ na wysokość podatku rolnego?

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. I tak, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2014 r. średnia cena skupu żyta do celu obliczenia wysokości podatku rolnego wynosi 61,37 zł za 1 kwintal. W ubiegłym roku cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wynosiła 69,28 zł za 1 kwintal, a mimo to rolnicy zapłacili mniejsze podatki. Dlaczego? Ponieważ Rada Gminy uchwałą może obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Rada Gminy Wydminy obniżała cenę skupu żyta do obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2012, 2013 i 2014. W roku 2011 nie obniżano ceny skupu żyta, ponieważ nie była ona aż tak wysoka.

Jak kształtowała się cena żyta ogłaszana przez Prezesa GUS i cena ustalana przez Radę Gminy Wydminy obrazują poniższa tabela i wykres:


Jak widać na wykresie w ostatnich latach cena skupu żyta, a co za tym idzie wysokość podatku rolnego w Gminie Wydminy była niższa niż wyliczona przez GUS. Nowa Rada Gminy pod przewodnictwem Pani Grażyny Plato nie podjęła jednak uchwały obniżającej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r., w związku z czym w tym roku rolnicy zapłacą o 28,43 zł więcej podatku za jeden hektar przeliczeniowy. 
Obniżenie stawek podatku radni poprzedniej kadencji, kiedy Przewodniczącym Rady Gminy był Pan Bogusław Romatowski, argumentowali w sposób bardzo prosty: "Rada Gminy Wydminy uważa, że środki finansowe pozostające z tytułu obniżki stawek podatków w portfelach mieszkańców będą, przez nich samych lepiej spożytkowane na niezbędne potrzeby. Rada Gminy wyraża przekonanie, że mieszkańcy mądrzej i gospodarniej wydadzą te pieniądze niż Wójt, który wrzuci to do "ogólnego wora" jakim jest budżet, a potem wydatkuje je na promocję, imprezy i wyjazdy zagraniczne". 
Całość stanowiska poniżej:

Czy sytuacja ekonomiczna mieszkańców Gminy Wydminy, a zwłaszcza rolników, których dotyczy ta podwyżka uległa tak nagłej poprawie? Chyba nie. Ale może to nowa polityka nowej rady: podwyżka wynagrodzenia dla Wójta, więc i podwyżka (podatków) dla rolników...

1 komentarz:

  1. Podatek rolny budzi wiele kontrowersji, w szczególności przy tak wysokim wzroście.

    OdpowiedzUsuń