czwartek, 18 lutego 2016

Spotkanie z posłem w sprawie programu Rodzina 500 Plus

17 lutego 2016 r. w GOK Wydminy odbyło się spotkanie z posłem Wojciechem Kossakowskim. Głównym tematem spotkania było omówienie szczegółów podpisanego właśnie przez Prezydenta RP Programu Rodzina 500 Plus.


Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania  świadczenia wychowawczego będzie jednak  dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie w życie.

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?
To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny.

Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?
Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama, wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji.

Czy osoby o wyższych dochodach również dostaną świadczenie?
Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł, będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci?
Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu?
Dziecko do 25 roku życia, które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Jak otrzymać świadczenie?
Wystarczy złożyć wniosek – przez internet lub w gminie. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?
Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.

Czy Program Rodzina 500plus dotyczy także dzieci adoptowanych?
Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Czy dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać?
Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy projekt zakłada kontrolę wydatkowania przyznanych środków?
Nie traktujemy polskich rodzin, jako rodziny patologiczne. Szanujemy autonomię rodziny i wierzymy, że ona najlepiej wie, czego dziecku potrzeba. Projekt ustawy zawiera możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Urzędnicy pomocy społecznej z reguły wiedzą, gdzie mogą być problemy, sytuacje patologiczne w rodzinie. Jeśli coś będzie nie tak, pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w złobka, przedszkolu itp.). 

Należy jednak zapamiętać, iż nie jest to program socjalny, ale demograficzny. Rodziny z tylko jednym dzieckiem świadczenia nie otrzymają. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie rodzinom z dwójką lub większą liczbą dzieci. Program na na celu zwiększanie dzietności polskich rodzin.

Na spotkaniu obecny był też Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, w związku z czym wywiązała się dyskusja na temat przyszłości Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Wydminach. Radni na wniosek wójta podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji tej placówki oświatowej. Wójt mówił, iż decyzja jest podyktowana względami ekonomicznymi. Prowadzący całe spotkanie Bogusław Romatowski przypomniał, że na tej samej sesji radni podjęli uchwałę o przyznaniu sobie podwyżek. Poseł Wojciech Kossakowski podkreślił, iż Prawo i Sprawiedliwość jest z zasady przeciwne zamykaniu jakichkolwiek placówek oświatowych. Dzieci to nasz największy skarb, a pieniądze wydane na ich edukację to nie strata lecz inwestycja. Na spotkaniu padały też pytania dotyczące tematów rolniczych. Poseł powiedział, iż jest świadomy w jak złym stanie poprzednia koalicja rządząca PO - PSL pozostawiła polską wieś. Przyznał jednak, że w tej dziedzinie nie jest fachowcem i obiecał, że na spotkanie, którego tematem przewodnim będą sprawy polskich rolników zaprosi do Wydmin posłów Zbigniewa Babalskiego lub Jerzego Małeckiego.

Poseł Wojciech Kossakowski jest członkiem dwóch sejmowych komisji: Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Jest też przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Tenisa ziemnego oraz wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Brał udział w 754 na 755 przeprowadzonych dotychczas w Sejmie głosowaniach. Aktywnie działa też na rzecz przywrócenia bezpośrednich połączeń kolejowych Ełk - Białystok - Warszawa oraz Ełk - Olecko - Suwałki.
Jego biuro poselskie znajduje się w Ełku przy ul. A. Mickiewicza 15.

Dziękujemy wszystkim za przybycie. W kolejnych dniach poseł Kossakowski o programie Rodzina 500 Plus będzie rozmawiał z mieszkańcami regionu na spotkaniach między innymi w Giżycku czy Kruklankach.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz