środa, 17 lutego 2016

XVII Sesja Rady Gminy Wydminy w skrócie

17 lutego 2016 r. Rada Gminy Wydminy podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Wydminach. Przeciwko podjęciu tej uchwały zagłosowali: Elżbieta Januszkiewicz (jako jedyna z 5 radnych z Wydmin), Adam Szpak oraz Marek Naruszewicz. Głównym argumentem za likwidacją LO w Wydminach, podanym w uzasadnieniu do uchwały były oczywiście koszty utrzymania. W uzasadnieniu nie ukrywa się też faktu, iż decyzja o likwidacji liceum będzie skutkowała zmniejszeniem zatrudnienia. W I klasie wydmińskiego LO w roku szkolnym 2015/2016 jest 7 uczniów. W ubiegłych latach (a Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Wydminach istnieje już od 1992 r.) też zdarzały się klasy po 8 czy 10 uczniów, ale po nich następowały roczniki liczniejsze. Rozwiązaniem na małe zainteresowanie młodzieży uczęszczaniem do gminnego ogólniaka nie jest chyba jego likwidacja lecz większa promocja wśród gimnazjalistów z okolicznych miejscowości. Podjęta uchwała nie przekreśla jednak całkowicie przyszłości wydmińskiego ogólniaka. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą  (obowiązującą od stycznia 2016 r.) o systemie oświaty [art. 59 ust. 2], aby zlikwidować placówkę prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego należy uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. Teraz wszystko w rękach Kuratora Oświaty. Opinii o zamiarze zamknięcia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Wydminach nie wydały jeszcze związki zawodowe. Podjęcie decyzji o zamiarze likwidacji szkoły średniej kłóci się z aspiracjami Wydmin do bycia miastem. Głównym argumentem Wójta za zmianą statusu miejscowości jest prestiż. Czy posiadanie samorządowego liceum to nie prestiż? Wychodzi na to że liceum to kolokwialnie mówiąc "wiocha".

Dla kontrastu na tej samej sesji Rada Gminy Wydminy podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wydminy, zgodnie z którą Radni otrzymają podwyżki diet. Przeciw zagłosowała dwójka radnych. 

Rada podjęła też uchwałę w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy. Miłym akcentem w nowym studium dla Gminy Wydminy jest zaplanowanie stref uzdrowiskowych, które były jednym z punktów programu wyborczego kandydata na wójta gminy Bogusława Romatowskiego w ostatnich wyborach samorządowych. Strefy uzdrowiskowe miałyby zostać zlokalizowane nad jeziorami Białym i Czarnym w lesie pomiędzy wsiami Wydminy, Gawliki Małe, Wężówka oraz przy wsiach Okrągłe oraz Łękuk Mały. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz