piątek, 11 marca 2016

Dzień Sołtysa

11 marca obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa. Funkcja Sołtysa pojawiła się już w średniowieczu. Był on przedstawicielem pana feudalnego we wsi lokowanej na prawie niemieckim, pełnił też funkcję lokalnego sędziego. Do praw Sołtysa należało zbieranie czynszu, posiadania młyna czy jatki (sklepu z mięsem). Był zobowiązany do służby wojskowej. Sołtysem mógł zostać zarówno chłop, mieszczanin jak i szlachcic. Funkcja Sołtysa przetrwała od czasów średniowiecza do dziś, ewoluując przez kolejne lata. W Gminie Wydminy jest 28 sołectw, z czego w 12 z nich funkcję Sołtysa piastują Panie, a w 16 Panowie. Warto pamiętać, iż Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Dziś do kompetencji Sołtysa należy:

  • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
  • zwoływanie zebrania wiejskiego, 
  • realizacja uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, 
  • dokonywanie poboru podatków: rolnego i leśnego,
  • uczestnictwo w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów lecz bez prawa do głosowania.Wszystkim Paniom i Panom Sołtysom życzymy wszystkiego najlepszego, wytrwałości i cierpliwości w sprawowaniu swoich funkcji, determinacji i sukcesów w pracy na rzecz rozwoju naszych wsi oraz aktywnego wsparcia ze strony mieszkańców. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz