piątek, 21 października 2016

Zmiany w systemie oświaty. Dowiedz się więcej.

Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe, będzie obejmowała:

→  8-letnią szkołę podstawową;

→  4-letnie liceum ogólnokształcące;

→   5-letnie technikum;

→   3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia;

→   2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia;

→   3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;

→   szkołę policealną.

Reforma szkolnictwa, która zakłada między innymi likwidację gimnazjów była jedną ze sztandarowych obietnic Prawa i Sprawiedliwości w ostatniej kampanii wyborczej. Rząd Beaty Szydło wywiązuje się ze złożonych Polakom obietnic. We wrześniu Minister Edukacji Anna Zalewska oficjalnie przedstawiła zakres zmian i kształt przyszłego systemu szkolnictwa w Polsce. Nadchodzące zmiany jak zawsze budzą wątpliwości. Niektóre medialne doniesienia wprowadzają informacyjny zamęt. Żeby być najlepiej poinformowanym najlepiej jednak zapytać u źródła. Okazja będzie już w najbliższy poniedziałek 24 października 2016 r. w Ekomarinie w Giżycku (ul. Dąbrowskiego 14) o godzinie 17:00. Odbędzie się spotkanie z udziałem Senator Małgorzaty Kopiczko, posła Jerzego Małeckiego, przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Olsztynie pani Barbary Antczak oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku pana Dariusza Jurczykowskiego. Tematem spotkania będzie zmiana systemu edukacji w Polsce. Zapraszamy.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz